index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ชีวิตและความตาย   ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

   ไม่ว่าชีวิตหลังความตายจะมีจริงตามความเชื่อของพุทธศาสนา โดยเฉพาะฝ่ายธิเบต หรือไม่มีจริงใน
ทางความคิดแบบวิทยาศาสตร์์ก็ตาม นั้นยังไม่สำคัญเท่ากับการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างไรให้มี
ความเป็นปกติสุข โดยพึ่งพาวัตถุให้น้อย ในแง่นี้ทางด้านศาสนาให้คำตอบได้ดีกว่าความคิดทาง
วิทยาศาสตร์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีแบบพุทธ สอนให้เราอยู่อย่างมีความหมาย และตายอย่างมี
ความสุขได้เป็นอย่างดี โดยที่พุทธศาสนิกชนควรสำเหนียกเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์,
พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง


พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 66 หน้า
ราคา 55 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more


สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg