index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  บทเรียนจากผู้จากไป   บทเรียนจากผู้จากไป ผลึกความรู้ ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายแบบไทยๆ

     หนังสือเล่มนี้เป็นการกลั่นกรองความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายช่วยเหลือคนไข้ระยะ
สุดท้าย ที่จัดเวทีเสวนาทุก 2 เดือน มานานกว่า 2 ปี โดยนำเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่องประทับใจ
ที่แต่ละคนได้สัมผัสมาจำนวน 22 เรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ให้คนไข้เป็นคนสำคัญ ด้วยการรับ
ฟังเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของคนไข้อย่างแท้จริง ร่วมช่วยกันใจถึงใจ ของ
ทุกฝ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องจิตใจ อาศัยความเชื่อ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมที่คนไข้คุ้นเคยมาใช้   ใฝ่เตรียมพร้อมน้อมนำธรรม   เตรียมความพร้อมของคนไข้ /
ครอบครัวให้ตระหนักในความจริงของชีวิต และปลูกจิตสำนึก ของบุคลากรสุขภาพและบุคคลทั่วไป

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

บรรณาธิการ
นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, อโนทัย เจียรสถาวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 2 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 100 หน้า
ราคา 100 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg