index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรม   ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

     สังคมไทยจำต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมโดยเร่งด่วน แต่จะทำเช่นนั้นได้จำต้องอาศัยวิธีคิดใหม่ กล่าวคือ
ไม่ได้มองว่าวิกฤตศีลธรรมเป็นปัญหาระดับบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะ
ระบบทุนนิยม และอำนาจนิยมที่กำลังเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน....

ผู้เขียน/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 88 หน้า
ราคา 80 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg