index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ   ธรรมะในงานธรรมะในใจ

   ทุกวันนี้การงานกลายเป็นปัจจัยสร้างทุกข์แก่ผู้คน รวมทั้งนำไปสู่ความขัดแย้งบาดหมางกับคนใกล้ชิด
ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วการงานสามารถเป็นปัจจัยพัฒนาตน สาน
สัมพันธ์อันดีงาม และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ หากรู้จักนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่าง
เหมาะสม
   เพียงแค่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับ เราจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และชีวิตจะเจริญงอกงามยิ่งกว่า
เดิม อุปสรรค ความยากลำบาก และแม้แต่ความล้มเหลวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ขณะเดียวกันเราจะไม่
กลัวความขัดแย้ง สามารถอยู่กับความขัดแย้งได้อย่างมีสันติ อีกทั้งสามารถนำความขัดแย้งมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานด้วย

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ icon

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 72 หน้า

สมทบพิมพ์ราคา 20 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg