index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  แก้เงื่อนถอดปม   แก้เงื่อนถอดปมความรุนแรงในสังคมไทย

  แม้กระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูหรือคู่กรณีกับเรา ในฐานะชาวพุทธเราควรเผชิญหน้ากับเขาด้วยความเมตตา กรุณา
แน่นอนเราเป็นปุถุชนคนธรรมดา ย่อมต้องมีความโกรธเกลียดเป็นธรรมดา แต่ว่าเราต้องรู้ทันอารมณ์เหล่า-
นี้ และมีกรุณาเป็นเครื่องกำักับ ถ้าเรามีสติ อารมณ์เหล่านี้จะมลายหายไป
พระไพศาล  วิสาโล

   รัฐอยากออกกฎหมายอะไรก็ออก ดังนั้นกฎหมายจึงตกเป็นเครื่องมือของรัฐ มีเยอะมากที่กฎหมายออก
มาแล้วไม่ยุติธรรมกับประชาชน ความถูกต้องกับความถูกกฎหมายไม่ได้อยู่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น กฎหมาย
ป่าสงวน

ประเวศ  วะสี

   คนเป็นอาชญากรไม่ใช่เพราะเขาไม่มีจะกินอย่างเดียว แต่เป็นอาชญากรให้สมกับที่อยู่ในโลกปัจจุบัน
คุณอย่าได้สวดมนต์ว่าขออย่าได้ถูกจี้ปล้น ไม่มีทางสำเร็จหรอก เพราะเรามีสถิติสูงมากแต่ควรสวดว่าใคร
ก็แล้วแต่ที่จี้ปล้่นเรา ขอให้เป็นมืออาชีพหน่อย
นิธิ เอียวศรีวงศ์

   ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีชัยชนะทางการทหาร มันสามารถรบฆ่ากันได้นานเท่านาน โดยเฉพาะผู้ก่อ-
การ ได้รับการล้อมรอบโดยมวลชน เจอแบบนี้หวังเอาชัยชนะทางทหารยิ่งไม่มี ที่ทำได้คือการซื้อเวลา
เกษียร  เตชะพีระ

   ความรุนแรงเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของคน และถูกพัฒนาจนกลายเ็นสถาบันที่ใช้ความรุนแรงอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็บอกว่าการใช้สันติวิธีมันยาก เป็นไปไม่ได้หรอก ก็ต้องตั้งคำถามว่า เราเคย
ทดลองหรือเปล่า?
รสนา โตสิตระกูล

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล, ประเวศ วะสี, นิธิ เอียวศรีวงศ์, เกษียร เตชะพีระ และ รสนา โตสิตระกูล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 72 หน้า
ราคา 50 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg