index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ตำนานคนรักป่า จุดกำเนิดวัดป่าสุคะโต   ตำนานคนรักป่า ชีวิต/งาน พระอาจารย์บุญธรรม อุตฺตธมฺโม
จุดกำเนิดวัดป่า สุคะโต

     เมื่อมองย้อนระลึกถึงอดีต เห็นได้ชัดว่าพี่อูฐที่เราเพิ่งรู้จักใหม่ ๆ กับพี่อูฐในวันนี้แตกต่างกันมาก จะเรียกว่าพี่อูฐเปลี่ยนไปมากก็ได้ จากคนที่ไม่สนใจพุทธศาสนา ได้กลายมาเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา

     จากคนที่อุทิศตนเพื่อการปฏิวัติสังคม  มาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการประจักษ์แจ้งในธรรม แต่ในส่วนลึก พี่อูฐก็ยังเป็นคนเดิม คือคนที่เสียสละ มีน้ำใจ และเมตตาต่อทุกชีวิต ไม่เฉพาะคนหากรวมถึงสรรพสัตว์ ไม่ว่าใครที่เดือดร้อน หากมาถึงพี่อูฐย่อมได้รับความช่วยเหลือเสมอ พี่อูฐยังคงคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง และอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หากเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเมื่อเห็นคนถูกรังแก พี่อูฐจึงเป็นที่พึ่งของผู้อื่นเสมอมา

ผู้เขียน
พระไพศาล  วิสาโล

ผู้เรียบเรียง
สง่า  ลือชาพัฒนพร

ราคา 40 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg