index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น   คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับสวนโมกขพลาราม

ความสุข

ความเอ๋ย  ความสุข

ใครๆ ทุก  คนชอบเจ้า  เฝ้าวิ่งหา

"แกก็สุข ฉันก็สุข  ทุกเวลา"

แต่ดูหน้า  ตาแห้ง  ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา  ตัวตัณหา  ก็น่าจะสุข

ถ้ามันเผา  เราก็"สุก"  หรือเกรียมได้

เขาว่าสุข  สุขเน้อ!  อย่าเห่อไป

มันสุขเย็น  หรือสุกไหม้  ให้แน่เอยฯ

คำแปลภาษาไทยโดย
แปลโดยกองตาราของคณะธรรมทา

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 16 หน้ายก
จำนวน 80 หน้า

ราคา 35 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg