index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ส่องพระส่งตน ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน

  ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน

ทุกวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปรากฏเป็น ข่าวตามสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะสื่อ อินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านลบ เกี่ยวกับการประพฤติผิดพระวินัย หรือมีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหา คณะสงฆ์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต รากเหง้าของ ปัญหานั้นอยู่ที่ระบบการปกครองและระบบการ ศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผุกร่อนและรอการปฏิรูปมา ช้านานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทัศนคติของชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์โดยรวม ก็มีส่วนไม่น้อยใน การทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว อาทิ เช่น การละเลย ไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ ทำให้ พระสงฆ์ซึ่งเคยอยู่ในกำกับของสังคมมาโดยตลอด สามารถประพฤติตนย่อหย่อนทำตามอำเภอใจได้ สะดวก จนเกิดปัญหาตามมามากมาย อย่างไรก็ตาม ลำพังความใส่ใจในการประพฤติ ตนของพระสงฆ์ เท่านั้นยังไม่พอ ฆราวาสญาติโยม ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระวินัย รวมทั้งเข้าใจถึงเงื่อนไขหรือบริบทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อน จึงจะ สามารถส่งเสริมให้ท่านเจริญงอกงามในสมณเพศ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย หาไม่ความ ปรารถนาดีของญาติโยม ก็อาจเป็นโทษต่อพระสงฆ์ ความข้อนี้รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ โดยไม่ เข้าใจข้อเท็จจริง หรือมีความรับรู้เกี่ยวกับพระวินัย อย่างจำกัด โดยเอาความเห็นหรือความคุ้นเคยของ ตนเองเป็นเกณฑ์

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

จัดทำโดย
บริษัท รินธรรม จำกัด

สมทบพิมพ์ราคา 20 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg