index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  6 ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร

  หกทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร

คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักพระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระนักคิดนักเขียนผู้สอนเรื่องการเจริญสติ การเตรียมตัวตายอย่างสงบ และอาจรวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ นั่นเป็นบทบาทที่สังคมกว้างในปัจจุบันรับรู้และยอมรับนับถือ แต่สิ่งที่ท่านทำ แท้จริงแล้วมีมากกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจกัน ถ้ามองย้อนกลับไปถึงสมัยเมื่อท่านยังเป็นนักเรียนมัธยมที่เริ่มสนใจและทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 40 กว่าปี โดยเข้าไปมีส่วนร่วม มีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญๆ และช่วยคลี่คลายวิกฤตของบ้านเมืองหลายต่อหลายหนนับแต่ยังเป็นฆารวาส แม้เมื่อบวชเป็นพระภิกษุเมื่อ 30 กว่าปีก่อน แต่การฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเองตามหลักพุทธศาสนานอกจากมิได้ทำให้การทำงานเพื่อสังคมลดน้อยถอยลงไปแล้ว ในทางตรงกันข้าม ยังช่วยให้เกิดความประณีตละเอียดอ่อนในการทำงาน และค้นพบการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน จนนับแบบอย่างของผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจไปพร้อมๆ กับมีอุดมคติในการทำงานเพื่อสังคมอย่างหาได้ยากยิ่งในสังคมไทย เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพนับถืออย่างแท้จริง

ผู้เขียน
พระธรรมเจดีย์ / ภ.หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ / ประเวศ วะสี / นิธิ เอียวศรีวงศ์ / อุทัย ดุลยเกษม / โคทม อารียา / จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ / พจนา จันทรสันติ / ประชา หุตานุวัตร / รสนา โตสิตระกูล / สันติสุข โสภณสิริ / วิศิษฐ์ วังวิญญู /วีระ สมบูรณ์ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / พระดุษฎี เมธํกุโร /วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ / จอห์น แมคคอนแนล / สันติกโร / ท่านจันทร์ / อวยพร เขื่อนแก้ว / สารี อ๋องสมหวัง / วรรณา จารุสมบูรณ์ ฯลฯ

จัดทำโดย
บริษัท รินธรรม จำกัด

ราคา 250 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg