index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  พรแห่งธรรม

  พรแห่งธรรม
เมื่อพูดถึงพร คนส่วนใหญ่มักนึกถึง เงินทอง โชคลาภ ความมั่งมี ความสำเร็จ หรือการมีอายุยืน ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุข แต่คนจำนวนไม่น้อย แม้มีสิ่งเหล่านี้ก็หามีความสุขไม่ ยังมีความเครียด ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก ความคับแค้น ความหดหู่ รบกวนจิตใจไม่เว้นแต่ละวัน นั่นเป็นเพราะยังวางใจไม่ถูก ไม่รู้เท่าทันจิตของตน รวมทั้งไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจจึงกระเทือน ขณะเดียวกันแม้ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอเสียที มีความอยากไม่สิ้นสุดจิตใจจึงหาความสงบได้ยาก

พูดอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะมีมากเพียงใดก็ยังไร้สุข หากไม่มีธรรมรักษาใจ หรือช่วยยกใจให้เป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ของชีวิตและโลก แม้พรั่งพร้อมด้วยวัตถุเพียงใดก็ยังรู้สึกพร่องหากขาดธรรมช่วยเติมเต็มจิต ด้วยเหตุนี้พรใด ๆ ก็ไม่ประเสริฐเท่ากับธรรม แทนที่เราจะแสวงหาพรที่นำเงินทอง โชคลาภ ความมั่งมี และความสำเร็จมาให้ จะดีกว่าหากเราให้คุณค่ากับพรแห่งธรรม พรชนิดนี้ไม่มีใครมอบให้แก่เราได้แต่เป็นของดีที่เราต้องทำเองแทนที่จะขอจากใคร เรามาสร้างพรแห่งธรรมด้วยความเพียรของเราเองจะดีกว่า

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์รินธรรมคัดตัดตอนจากหนังสือบางเล่มของข้าพเจ้า โดยได้จัดหมวดหมู่ใหม่ ทั้งจัดทำภาพประกอบและรูปเล่มเพื่อให้ชวนอ่านมากขึ้นหวังว่าจะได้ช่วยให้ผู้อ่านมีพรแห่งธรรมชี้นำชีวิตสู่ความสงบเย็นและเป็นสุขมากขึ้น

ราคา 39 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg