index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  อิสรภาพที่กลางใจ  
อิสรภาพที่กลางใจ

ความทุกข์ของมนุษย์ กล่าวโดยสรุป
เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้าน
ทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรก
หรือไม่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติชั้นที่สอง
เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งอย่างแท้จริง
หน้าที่ต่อชีวิต แท้จริงแล้วมิได้มีเพียง
เพื่อรักษาตนให้อยู่รอดและแพร่พันธุ์เท่านั้น
หากยัง่ต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์
และนำพาตนให้เข้าถึงอิสรภาพ
และความสุขสงบอย่างแท้จริง


ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม

ราคา 30 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg