index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  รู้ใจ ไกลทุกข์  
รู้ใจ ไกลทุกข์

ไม่ว่าจะปิดหู ปิดตา ปิดจมูกยังไง
เราก็ยังมีจิตที่ชอบปรุงแต่งไม่หยุด
ควบคุมได้ยาก ฉะนั้น ทางที่ดีคือ
รักษาใจด้วยสติดีกว่า ไม่ให้ฟูแฟบ
ไปตามผัสสะ เรียกว่ามีอินทรียสังวร
คือเป็นการใช้ตาดู หูฟัง ให้เกิดผล
ที่เป็นกุศล แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การใช้ตา ใช้หู ใช้จมูกล้วนๆ
ที่สำคัญก็คือการใช้สติ ซึ่งจะช่วย
รักษใจ ไม่ให้ขึ้นๆ ลงๆ ฟูๆ แฟบๆ ได้


ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม

ราคา 80 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg